O firmie

Kopalnia Granitu „Gniewków” Sp. z o.o. należy do grupy największych i najnowocześniejszych spółek w branży kruszyw w Polsce. Powstała w marcu 1992 r. na bazie sprywatyzowanego zakładu produkcyjnego kruszyw. W dniu 30 maja 2007 r. Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. , odkupiły 100% udziałów w Kopalni Granitu „Gniewków” sp. z o.o. od firmy Franz Carl Nudling Basaltwerke GmbH +Co.Kg. Przedmiotem działalności Spółki jest eksploatacja surowca granitowego z dwóch wyrobisk z przeznaczeniem na surowiec bloczny oraz na surowiec do produkcji kruszyw.